TARCZA ANTYWIRUSOWA®

ANTIVIRUS SHIELD®

АНТИВИРУСНЫЙ РЕЖИМ ®

  1. Hotel należy do Instytutu Medycznego, specjalizującego się w immunologii i mikrobiologii klinicznej/ The hotel belongs to the Medical Institut, which specializes in immunology and clinical microbiology/ Отель принадлежит медицинскому институту, специализирующемуся в области иммунологии u клинической микробиологии.

  2. Mierzymy temperaturę ciała bezdotykowym termometrem wszystkim Gościom/ We measure body temperature with a non-contact thermometer/ Измеряем температуру тела бесконтактным термометром каждому гостю отеля.

  3. Stosujemy  profesjonalne odkażanie rąk, butów, przycisków, klamek, poręczy i pomieszczeń w hotelu/ We use professional disinfection of hands, shoes, buttons, door handles, handrails and rooms in the hotel/ Проводим профессиональное обеззараживание рук, обуви, пуговиц, дверных ручек, поручней и помещений в отеле.

  4. Wprowadziliśmy reżim check in, check out, by nie tworzyć zgromadzeń. Zapewniamy bezpieczny transfer: hotel-lotnisko-hotel  + Warszawa. Nasz personel jest przeszkolony w zasadach postępowania Tarczy Antywirusowej/ We have introduced a check in and check out regime to avoid gathering. We provide secure transfer: hotel-airport-hotel + Warsaw. Our staff is trained in the rules of the Antivirus Shield/ Введён особый режим регистрации приезда и выезда чтобыизбежать толпы. Мы предоставляем безопасный трансфер: отель-аэропорт-отель + Варшава. Наш персонал обучен правилам антивирусного режима.

  5. Ograniczamy kontakty międzyludzkie do bezpiecznego poziomu przez room serwis/ We try to limit contacts between people to a safe level through room service/ Ограничиваем контакты между людьми до безопасного  уровня посредством обслуживания в номерах.

  6. Hotel ma w każdym pokoju indywidualny system wentylacyjno-klimatyzacyjny, co wyklucza  potencjalne rozpowszechnianie się wirusa/ The hotel has an individual ventilation and air conditioning system in each room, which excludes potential spread of the virus/ В отеле присутствует индивидуальная система вентиляции и кондиционирования в каждом номере, что исключает потенциальное распространение вируса.

Dyrekcja Hotelu